Sereď, ktorá je hrdá na svoje kultúrne dedičstvo

Architekt Ing. Ondrej Kurbel spolu so svojím tímom predstavuje jednu z možností, ako rozvíjať turistický potenciál Serede postavený na jej histórii.

Neďaleko svetelnej križovatky, medzi Ulicou M. R. Štefánika a Vinárskou ulicou, umiestnili repliku konskej železnice a plastiku cválajúceho koňa v životnej veľkosti.
V dnešných uliciach Serede sa neodráža jej viac ako 700-ročná história a často o nej nevedia ani celé generácie Seredčanov. Mesto na Váhu bolo obchodnou rakúsko-uhorskou križovatkou. Stál tu Šintavský hrad, bol tu brod cez Váh, prístav pltí, viedla sem konská železnica. Sereď spájala obchodníkov, remeselníkov, poľnohospodárov. Šikovných ľudí, ktorí vyrábali a distribuovali tovar do Trnavy, Viedne aj celej monarchie.

Vystavené diela symbolicky pripomínajú prvú konskú železnicu v Uhorsku, jej vplyv na formovanie a pokrok mesta Sereď a zároveň predstavujú tvorbu lokálnych umelcov.

Konská železnica mala svoju premiéru v roku 1846. Seredi priniesla mimoriadny technologický pokrok.

Autori diela: umelci Mgr. Art. Martin Šmigrovský (ročník 1990) a Mgr. Art. Veronika Daneček Šmigrovská (ročník 1987) Súrodenci Veronika a Martin Šmigrovskí vytvorili dielo k pripomenutiu konskej železnice Seredi.

Dielo bolo vystavené na výtvarnom sympóziu „Kultúrne dedičstvo vo výtvarnom umení“ konanom v Seredi v roku 2014. Mladí umelci svojim dielom vyjadrili význam dopravného spojenia do Serede v 19. storočí a jeho vplyv na formovanie mesta do súčasnej podoby.

Kobyla Eyes On You – Umelecké dielo, ktoré vzniklo ako reakcia na celoživotný sen
Autor diela: umelecký kováč Peter Hlavinka (1983), Blackart Studio, vyučený v Trnave pod vedením Jaroslava Blesáka
Majiteľ diela: Peter Jakubek, Sereď (otec)

Technika: vyrobené zo 450 m guľatiny. Každý oceľový prút bol samostatne ručne ohýbaný a
vytvarovaný do potrebných kriviek a práce na ňom trvali viac ako 400 hodín.
Autorov otec, seredský chovateľ koní, mal vždy sen, aby sa jeho kone zúčastňovali dostihových závodov. Sen sa mu splnil. Jeho kôň Eyes On You je v tréningu a úspešne sa zúčastňuje dostihových súťaží. Domáca stajňa však zostala prázdna. Rodina sa preto rozhodla aspoň symbolicky vrátiť kone domov. K otcovmu životnému jubileu syn vyhotovil sochu kobyly v životnej veľkosti.

Socha, ktorá bola ocenená na výstave v Plzni stelesňuje kobylu, ktorá momentálne dosahuje na dostihoch úspechy a plní otcov životný sen.

Vízia: Umenie v meste, umenie bližšie ľuďom malá výstava umenia, umeleckých diel, ktorou chceme prezentovať naše vízie #teamOndro pre mesto:  budovať a rozvíjať kultúru poukázaním na kultúrne dedičstvo.V rámci prebiehajúcej komunálnej kampane nechceme prezentovať naše osoby, ale naše myšlienky. Ide o malú ukážku realizovania našej vízie pre rozvoj Serede, priniesť umenie do ulíc mesta.

#teamOndro

#kandidatnaprimatora

#sered

#kulturnasered

#viziapresered

#konskazeleznica

Categories: Teamondro