Vízia pre Sereď určuje smerovanie k lepšiemu a modernejšiemu mestu. Prečítať si ju môžete online alebo na stretnutiach s #teamOndro

Ako by mohla vyzerať príjemná kultúrna sobota v Seredi, ukázal aj posledný víkend na Námestí slobody.

V rámci predstavovania svojej kandidatúry pripravil #teamOndro kultúrny program sympatický pre všetky vekové skupiny obyvateľov mesta. V programe vystúpilo bábkové Divadielko Maťo s Princeznou Halabala a seredský klavírny virtuóz Norbert Daniš. Na podujatí sa návštevníkom prihovoril aj Ondrej Kurbel, kandidát na primátora mesta Sereď. Svetlo sveta uzrela aj podrobne spracovaná vízia pre mesto Sereď, ktorá opisuje, aké zmeny je potrebné urobiť pre lepší život v meste. Vízia približuje konkrétne riešenia na existujúce problémy, ale myslí aj na budúce výzvy a rozvoj mesta.

Dokument je výsledkom dlhodobo zbieraných informácií a skúseností členov tímu a ich práce v občianskom aj odbornom sektore, potrieb od občanov Serede a konzultácií od odborníkov v jednotlivých témach. Vízia zahŕňa aj skúsenosti architekta Ondreja Kurbela z práce v mestskom zastupiteľstve, ako aj z komisií Rozvoja mesta a životného prostredia a
Školskej, športovej a bytovej komisie.
Vízia pre Sereď komplexne pokrýva oblasti mesta, ako sú rozvoj a vzhľad mesta, životné
prostredie, doprava, komunikácia a transparentnosť, kultúra, šport, cestovný ruch a sociálne služby. Poukazuje na nedostatky a veci, ktoré nie sú OK, ale dôležité je, že Ondrej Kurbel spolu s tímom zároveň ponúka riešenia. Je založená na reálnych možnostiach a
schopnostiach mesta tieto nedostatky riešiť.

Prečítať si ju môžete tu.

Aj keď je vízia spracovaná podrobne, pokrýva len časť opatrení a riešení, ktoré bude potrebné v budúcnosti prijať a riešiť. Vytvára veľmi dôležitú základnú kostru a jednoznačne určuje smerovanie k lepšej a modernejšej Seredi.

Na tvorbe vízie pracoval celý tím #teamOndro, v zložení Ondrej Kurbel – kandidát na
primátora mesta, Mária Fačkovcová, Martina Hilkovičová, Miroslava Sabová Dudášová a
Erik Štefanek.

#teamOndro

#kandidatnaprimatora

#sered

#kulturnasered

#viziapresered

Categories: Teamondro