Slíže na Garbiarskej

Ďakujeme vám, priatelia, za prvé rozhovory a vašu spätnú väzbu na naše priority.

Prvé z našej série podujatí, venovaných občanom mesta, prebiehalo v zrekonštruovanej časti nábrežia Váhu na Garbiarskej ulici.Počasie nám prialo a tak sme si spoločne vychutnali tradičné domáce slíže a porozprávali sme sa o Seredi. Pomenovali ste veci ako vytvoriť viac príležitostí pre mladých a seniorov, rozbehnúť kultúru či zatraktívniť centrum mesta.

Ďakujeme všetkým za hojnú účasť, veď celkovo sme na slíže minuli takmer 10 kg múky.

Categories: Teamondro