Oznámenie kandidatúry

Architekt Ondrej Kurbel oznámil kandidatúru na post primátora Serede: “chceme mesto, v ktorom budú naše deti chcieť žiť.”

Ondrej Kurbel je seredskej verejnosti známy ako spoluzakladateľ miestneho zboru skautov, dobrovoľník v rámci environmentálnych a kultúrnych aktivít, aj ako architekt, ktorý navrhol a spoločne so skautmi a ďalšími dobrovoľníkmi zrealizoval oddychovú zónu pri Váhu na Garbiarskej ulici. Verejnosť ho môže posledné 4 roky poznať aj ako poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bojoval za záchranu Seredského kaštieľa. Práve v priestoroch, ktoré sa rekonštruujú aj vďaka jeho aktivite, oznámil svoju kandidatúru, a to spoločne s tímom kandidátov do mestského zastupiteľstva.

Ondrej Kurbel sa bude v októbrových komunálnych voľbách uchádzať o zvolenie do funkcie sereďského primátora. Kandidovať ide ako nezávislý kandidát. V utorok 19. júla v priestoroch Seredského kaštieľa uviedol: “Mám rád Sereď. Vyrastal som tu, vychovávam tu svoje deti a bol by som rád, keby aj oni, keď raz dospejú, chceli v tomto meste žiť.”

Ondrej Kurbel ohlásil svoju kandidatúru na post primátora spolu s tímom kandidátov do mestského zastupiteľstva. “Dobrý primátor musí mať okolo seba tím ľudí, ktorí sú v konkrétnych oblastiach takpovediac „doma“, preto som veľmi rád, že na príprave programu môžem spolupracovať s ľuďmi, ktorí sú ochotní už dlhé roky venovať svoju energiu a čas zlepšovaniu občianskej spoločnosti v našom meste.”

Spolu s Ondrejom Kurbelom kandidujú Mária Fačkovcová, vedúca Farskej charity v Seredi, Martina Hilkovičová, podpredsedníčka združenia Vodný hrad, Erik Štefanek, predseda združenia Mám rád cyklistiku, a Miroslava Sabová Dudášová, predsedníčka kultúrno-komunitného centra KC PRIESTOR.

Kurbel si do tímu spolupracovníkov pozval aj nezávislých odborníkov na jednotlivé oblasti, v ktorých podľa neho Sereď aktuálne zaostáva. Spoločne pripravujú plán na rozvoj jednotlivých tém, pričom za priority považuje verejný priestor, dopravu, sociálne služby a kvalitne strávený voľný čas. “Základnou úlohou mesta, a to zo zákona, je „starostlivosť o všestranný rozvoj územia“ a starostlivosť o potreby obyvateľov. Mesto sa musí snažiť, aby bežný občan vnímal, že je tu pre neho, že mu pomáha v každodenných problémoch, ako sú problémy s dopravou, zápchami, parkovaním či odpadovým hospodárstvom, až po vytváranie kvalitného priestoru pre kultúru, oddych a športové vyžitie.”

Obyvatelia mesta Sereď môžu Ondreja Kurbela poznať aj ako mestského poslanca či ako člena viacerých komisií pri mestskom zastupiteľstve. “Za posledné štyri roky som ako poslanec mohol lepšie nazrieť do fungovania samosprávy. Mám jasnú predstavu, čo chcem zmeniť, aby naše mesto napredovalo lepšie. Viem, čo je robené dobre, na čom sa dá stavať, ale aj to, akým oblastiam treba venovať viac pozornosti a kde sú potrebné skutočné zmeny. Tak aby v konečnom dôsledku profitoval občan.“

Verejnoprospešné aktivity Ondreja Kurbela však môžu Seredčania poznať omnoho dlhšie. V roku 2015 spoluzakladal sereďský zbor Slovenského skautingu, v rámci ktorého sa venuje zážitkovému vzdelávaniu detí a mládeže. Nakoľko skauti majú blízko k prírode, Ondrej spojil svoju profesiu architekta s dobrovoľníctvom a v roku 2019 priniesli do Serede oddychovú zónu pri Váhu pri Garbiarskej ulici. Skauti tak pod vedením Ondreja Kurbela dokázali z viacerých grantov získať financie na zrealizovanie priestoru, využívaného obyvateľmi Serede na trávenie voľného času v prírode.

V roku 2018 sa Ondrej stal aj členom rady občianskeho združenia Vodný hrad, v rámci ktorého inicioval verejnú diskusiu o možnostiach využitia sereďského kaštieľa a navrhoval architektonické zásahy a kroky potrebné pre revitalizáciu našej národnej kultúrnej pamiatky.

Ďalším projektom ktorým ho mohla verejnosť spoznať je vianočný sociálny projekt združenia Exallievi – Darujme úsmev, ktorý už od roku 2014 pomohol mnohým sociálne slabším rodinám po celom Slovensku a ktorého koordinátorom za mesto Sereď je práve Ondrej Kurbel.

Categories: Teamondro