Sereď, ďakujem.

Ďakujem za každý jeden hlas, za akúkoľvek prejavenú podporu počas kampane ale aj za obrovské množstvo gratulácií, ktoré po vyhlásení výsledkov prichádzajú.

Aj keď ma mrzí nízka účasť vo voľbách, chápem viaceré dôvody, ktoré k tomu mohli prispieť. Volebný výsledok beriem s vďačnosťou a pokorou, ako silný záväzok pracovať pre všetkých obyvateľov nášho mesta. Budem sa maximálne snažiť o to, aby som svojou prácou a jednaním dokázal nájsť cestu aj k tým, ktorí ma nevolili.

Ďakujem aj mojim najbližším, celému teamu a všetkým, čo ste nám verili a podporovali nás.

Zároveň srdečne gratulujem všetkým kandidátom na poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorí získali od ľudí mandát zastupovať ich. Teším sa na konštruktívnu spoluprácu a verím, že spoločne dokážeme nachádzať dobré riešenia pre naše mesto.

Ešte raz, veľké ďakujem.
 
Ing. Ondrej Kurbel
Categories: Teamondro